องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ประชุมเมื่อ 15 ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2558