องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


แผนดำเนินงานประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2558